Målningar och uppdrag till Svenska Kyrkan

och till offentlig utsmyckning

Mötesplats

Prästgården i Länghem