Lena Maijanen
Tapeten är först uppritad/designad för hand och sedan färdigritad/designad i Photoshop.
Tablettaskar Ritar och designar i Illustrator och i vektorgrafik. Tablettaskarna är först skissade och sedan arbetade vidare i Illustrator.
Lena Maijanen Art & Design Orgnr: 661203-5581 Bankgiro nr: 5283-7846